SEO optimizavimas

Kas yra SEO optimizavimas?

SEO optimizavimas – tai procesas, kurio tikslas yra padidinti svetainės Natūralų (organinį) lankytojų srautą. Interneto svetainės Natūralus lankytojų srautas bus didesnis tuomet, kai interneto svetainė bus pateikiama paieškos sistemų rezultatų puslapiuose:

 1. Dažniau ir pagal įvairias paieškos frazes.
 2. Aukščiau už kitas (konkuruojančias) svetaines.

Visi pakeitimai ir veiksmai, įtakojantys svetainės pateikimą natūraliuose paieškos rezultatuose, yra bendrai vadinami SEO optimizavimu (SEO optimizacija). Šis procesas dar yra skirstomas į vidinį SEO optimizavimą ir išorinį SEO optimizavimą.

Vidinio SEO optimizavimo veiksmai Išorinio SEO optimizavimo veiksmai
 • Svetainės struktūros optimizavimas
 • Svetainės turinio optimizavimas
 • Svetainės grafinių elementų (nuotraukų) optimizavimas
 • Svetainės krovimosi greičio optimizavimas
 • Svetainės pritaikymas mobiliems įrenginiams
 • Svetainės kodo optimizavimas
 • Kiti optimizavimo veiksmai, atliekami svetainės „viduje“
 • Svetainės atgalinių nuorodų skaičiaus didinimas
 • Svetainės kenksmingų nuorodų identifikavimas ir šalinimas
 • Darbas su socialiniais tinklais (citavimo, teigiamų atsiliepimų skatinimas)
 • Kiti optimizavimo veiksmai, atliekami svetainės „išorėje“

Nuo ko priklauso interneto svetainės pateikimo paieškos sistemų rezultatuose dažnumas?

Interneto svetainės pateikimo Natūraliuose paieškos sistemų rezultatuose dažnumas visų pirma priklauso nuo svetainės informatyvumo bei vidinių puslapių struktūros. Kuo išsamiau pateikiama informacija, kuo aiškesnė yra svetainės vidinių puslapių struktūra, tuo lengviau ir daugiau informacijos iš svetainės suindeksuoja paieškos sistemos ir tuo dažniau pagal įvairesnes paieškos frazes ją pateikia savo Natūraliuose paieškos rezultatuose.

Pavyzdžiui, 1–2 puslapių apimties svetainė, kurioje pateikiama tik glausta ir (arba) labai apibendrinta informacija, bus daug rečiau pateikiama Natūraliuose paieškos rezultatuose už konkuruojančią svetainę, turinčią daugiau vidinių puslapių, kuriuose išsamiai pristatomos atskiros prekės ar paslaugos.

Kitas svarbus faktorius, lemiantis svetainės pateikimo Natūraliuose paieškos rezultatuose dažnumą – tai svetainės puslapių turinyje (tekste) naudojamos frazės, kurios turi atspindėti potencialias naudotojų paieškas (paieškos frazes / raktines frazes). Jeigu svetainės turinys bus aprašytas, neatsižvelgiant į potencialias naudotojų užklausas arba turinyje bus naudojamos neteisingos (nepopuliarios) paieškos frazės (jų sinonimai ar linksniai), toks svetainės turinys nebus randamas pagal dažniausiai paieškos sistemose naudojamas užklausas.

Pavyzdžiui, svetainės puslapis, kurio turinys optimizuotas paieškos frazei „automobilių remontas“, bus rečiau pateikiamas paieškos rezultatuose, lyginant jį su puslapiu, kuris bus optimizuotas frazei „autoservisas“ – taip yra todėl, kad naudotojai dažniau naudoja pastarąją frazę.

Naudingesnį, išsamesnį bei potencialioms naudotojų užklausoms optimizuotą turinį pateikianti svetainė bus išsamiau suindeksuota.
Tokios svetainės puslapiai Natūraliuose paieškos rezultatuose bus pateikiami dažniau.

Nuo ko priklauso interneto svetainės pateikimo paieškos sistemų rezultatuose pozicijos?

Interneto svetainės pateikimo Natūraliuose paieškos sistemų rezultatuose pozicijos visų pirma priklauso nuo interneto svetainės vidinio optimizavimo faktorių. Kuo labiau svetainės puslapio turinys atitiks naudotojo paieškos frazę, kuo tas turinys bus išsamesnis ir naudingesnis, tuo aukščiau paieškos sistema pateiks puslapio nuorodą savo Natūraliuose paieškos rezultatuose. Žemiau pateikiami kiti taip pat svarbūs kriterijai, įtakojantys svetainės puslapių nuorodų pateikimo Natūraliuose paieškos rezultatuose pozicijas.

Svetainės amžius

Kuo ilgesnį laiką veikia svetainė, tuo aukščiau jos puslapiai gali būti pateikiami Natūraliuose paieškos rezultatuose. Kartais yra pastebima, kad naujai sukurtas svetaines Google kurį laiką pateikia aukščiau, tačiau eigoje jų pozicijos krenta, ypač tuomet, jei yra neatlikti privalomi vidiniai SEO optimizavimo veiksmai.

Svetainės puslapių užsikrovimo greitis (Page Speed)

Kuo greičiau kraunami svetainės puslapiai, tuo aukščiau jie gali būti pateikiami Natūraliuose paieškos rezultatuose. Puslapių krovimosi greitį galima patikrinti Google PageSpeed Insights įrankiu. Šis įrankis pateikia bendrą nurodyto puslapio krovimosi greičio vertinimą skalėje nuo 0 iki 100, o taip pat ir galimas greičio optimizavimo įžvalgas. Geras krovimosi greičio rodiklis yra 80 ir daugiau. Dažniausiai krovimosi greitis būna susijęs su vaizdų (nuotraukų) optimizavimu (Image Optimization), svetainės serverio atsako laiku (Server Response Time) bei turinio glaudinimo (Caching).

Svetainės pritaikymas mobiliems įrenginiams (Responsive/Mobile Friendly)

Kuo labiau svetainės puslapiai yra pritaikyti atvaizdavimui mobiliuose įrenginiuose, tuo aukščiau jie gali būti pateikiami Natūraliuose paieškos rezultatuose. Puslapių pritaikymą mobiliems įrenginiams galima patikrinti Google Mobile-Friendly Test įrankiu. Šis įrankis pateikia bendrą puslapio pritaikymo mobiliems įrenginiams vertinimą ir galimas pritaikymo įžvalgas. Google skiria ypatingą dėmesį svetainės pritaikymui mobiliems įrenginiams. Yra skelbiama, kad nepritaikytos mobiliems įrenginiams svetainės, apskritai, gali būti nepateikiamos Natūraliuose paieškos rezultatuose.

Svetainės programinis kodas (HTML, CSS, Javascript)

Kuo labiau svetainės puslapių kodas (HTML, CSS, Javascript) atitiks standartus, kuo mažiau juose bus programavimo klaidų, tuo aukščiau jie gali būti pateikiami Natūraliuose paieškos rezultatuose. Puslapių HTML kodo atitikimas standartams tikrinamas W3C HTML Validator įrankiu, CSS atitikimas – W3C CSS Validator įrankiu.

Ilgiau veikianti, greičiau besikraunanti, mobiliems įrenginiams pritaikyta ir klaidų neturinti svetainė turės aukštesnį reitingą.
Tokios svetainės puslapiai Natūraliuose paieškos rezultatuose bus pateikiami aukščiau.

Atgalinės nuorodos į svetainę (backlinks)

Kuo daugiau nuorodų į svetainės puslapius pateikiama iš kitų interneto svetainių, tuo aukščiau jie gali būti pateikiami Natūraliuose paieškos rezultatuose. Svetainės atgalines nuorodas galima patikrinti AHREFS įrankiu. Šis įrankis pateikia labai išsamią informaciją apie visas rastas atgalines nuorodas į svetainę – šių svetainių domenus, puslapių nuorodas, nuorodų tekstą, kitus kokybinius rodiklius. Pilna šio įrankio versija reikalauja registracijos ir yra mokama.

Atgalinė nuoroda – tai tartum „balsas“ už svetainę, kurį „atiduoda“ šią nuorodą paskelbusi svetainė. Kuo daugiau teigiamų balsų, tuo aukštesnį reitingą turės svetainė. Tačiau būtina atminti, kad svetainės yra nevienodos pagal savo kokybę ir turimą reitingą, taip pat ir pačios nuorodos gali būti talpinamos labai įvairiai. Dėl šių priežasčių vienos nuorodos gali perduoti teigiamą reitingą ir įtaką nurodomo puslapio pozicijai, kitos – neigiamą reitingą ir įtaką. Žemiau pateikiame svetainių kokybinius kriterijus, kurių atgalinės nuorodos teigiamai arba neigiamai įtakos svetainės pozicijas.

Didžiausią naudą arba teigiamą įtaką suteikiančios atgalinės nuorodos Mažiausią naudą arba neigiamą įtaką suteikiančios atgalinės nuorodos
 • Svetainė nėra apkrėsta (Malware), joje nėra pateikiamas joks kenksmingas turinys (apkrėsti failai ar kenksmingi kodai)
 • Aukštas svetainės reitingas (jos pačios puslapiai yra aukštai pateikiami Natūraliuose rezultatuose)
 • Nuoroda yra patalpinta antraštiniame svetainės puslapyje
 • Nuoroda yra patalpinta puslapyje, kurio tematika (turinys) atitinka nurodomo puslapio tematiką (turinį)
 • Nuoroda yra patalpinta susijusio turinio „kontekste“, viršutinėje puslapio dalyje
 • Nuoroda nukreipia į atitinkamos tematikos vidinį puslapį, nuorodos tekste yra tam puslapiui nustatyta raktinė frazė
 • Nuoroda yra patalpinta puslapyje, kuriame nėra daug kitų išorinių nuorodų
 • Svetainė yra apkrėsta (Malware), joje pateikiamas kenksmingas turinys (apkrėsti failai ar kenksmingi kodai)
 • Žemas svetainės reitingas (jos pačios puslapiai yra nepateikiami arba labai žemai pateikiami Natūraliuose rezultatuose)
 • Nuoroda yra patalpinta „tolimame“ vidiniame puslapyje
 • Nuoroda patalpinta puslapyje, kurio tematika (turinys) visiškai neatitinka nurodomo puslapio tematikos (turinio)
 • Nuoroda yra patalpinta ne turinio „kontekste“, apatinėje puslapio pabaigoje
 • Nuoroda nukreipia tik į antraštinį puslapį, nuorodos tekste nėra tam puslapiui nustatytos raktinės frazės
 • Nuoroda yra patalpinta puslapyje, kuriame per daug kitų išorinių nuorodų

Atgalinių nuorodų analizė bei kenksmingų nuorodų nustatymas yra labai individualus ir pakankamai sudėtingas dalykas. Šioms SEO optimizavimo užduotims atlikti yra sukurtos specialios SEO optimizavimo sistemos, kurios padeda ne tik nustatyti esamas atgalines nuorodas, bet ir įvertinti jų teigiamus ar neigiamus faktorius. Populiariausios iš jų yra „AHREFS“, „MOZ“ ir „MAJESTIC“. Šios sistemos atgalinių nuorodų vertinimui naudoja savo sukurtus rodiklius, kurių populiariausi yra šie:

Svetainė, turinti daugiau atgalinių nuorodų iš populiarių, kokybiškų bei turinį atitinkančių svetainių, turės aukštesnį reitingą.
Tokios svetainės puslapiai Natūraliuose paieškos rezultatuose bus pateikiami aukščiau.

l

Susisiekite su mumis

Maloniai prašome užpildyti ir išsiųsti
pateiktą paslaugų paklausimo formą.

Kuo išsamesnę informaciją pateiksite Jūs,
tuo tikslesnį pasiūlymą pateiksime mes!

Nurodykite savo vardą ir pavardę
Nurodykite savo el. pašto adresą
Nurodykite savo telefono numerį
Nurodykite savo įmonės pavadinimą
Nurodykite savo pareigas įmonėje
Pažymėkite patogiausia susisiekimo būdą
Pažymėkite dominančias paslaugas
Įrašykite savo pranešimo tekstą