SEO analizė

Pradinė svetainės SEO analizė

Išsamiai atlikta svetainės SEO analizė padės tinkamai suplanuoti visus būtinus vidinius ir išorinius SEO optimizavimo veiksmus bei tiksliau įsivertinti SEO optimizavimo galimybes, trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus.

Įmonės veiklos ir svetainės analizė SEO optimizavimui

Įmonės veiklos ir interneto svetainės analizė SEO optimizavimui atliekama dėl tolimesnės raktinių žodžių analizės ir jų atrankos. Šios analizės tikslas – sudaryti visų įmonės veiklą atspindinčių pagrindinių raktinių žodžių sąrašą. Atliekant šią analizę būtina ne tik įvertinti kokios prekės ir paslaugos yra pristatomos interneto svetainėje šiuo metu, bet ir, apskritai, kokia veikla įmonė užsiima arba planuoja užsiimti artimiausiu metu. Rekomenduojama pradėti nuo bendrinių įmonės veiklos apibūdinimų (pavyzdžiui, „automobilių remontas“, „automobilių dalys“) ir toliau šį sąrašą detalizuoti (pavyzdžiui, „automobilių variklių remontas“, „automobilių variklių dalys“ ir pan.).

Detalizuotas įmonės veiklos sąrašas gali būti labai ilgas, tačiau rekomenduojama šiam darbui skirti pakankamai laiko SEO optimizavimo pradžioje, o ne grįžti prie jo jau pradėjus vidinius SEO optimizavimo veiksmus. Pilnai atlikus įmonės veiklos ir interneto svetainės analizę galima pradėti raktinių žodžių analizę ir atranką SEO optimizavimui.

Raktinių žodžių analizė ir atranka SEO Optimizavimui

Raktinių žodžių analizė ir atranka SEO optimizavimui vykdoma atlikus įmonės veiklos ir interneto svetainės analizę. Šios analizės tikslas – sudaryti konkrečių raktinių žodžių, pagal kuriuos norima optimizuoti svetainės puslapius, sąrašą. Raktinių žodžių analizė ir atranka – tai esminė SEO optimizavimo dalis, nes optimizavimui atrinkti raktiniai žodžiai vėliau bus naudojami atliekant visus vidinius ir išorinius SEO optimizavimo veiksmus.

Pradinio raktinių žodžių sąrašo sudarymas

Visų pirma iš sudaryto detalaus įmonės veiklos sąrašo rekomenduojama sudaryti bendrą raktinių žodžių „idėjų“ sąrašą. Sudarydami šį sąrašą užduokite sau klausimą: „Kaip aš ieškočiau šios prekės (paslaugos)?“, kartais atsakymas sutaps su jau nustatytu veiklos pavadinimu, tačiau kartais gali ir skirtis (pavyzdžiui, „automobilių nuoma“ galima ieškoti ir pagal „autonoma“). Taip į sudaromą pradinį raktinių žodžių sąrašą rekomenduojama įtraukti visus raktinių žodžių variantus (taip pat ir tų pačių frazių „šveplus“ variantus), pagal kuriuos, Jūsų nuomone, naudotojai gali ieškoti tokių prekių ar paslaugų.

Svarbiausių raktinių žodžių nustatymas

Sudarius bendrą visų raktinių žodžių sąrašą tolimesniam darbui būtina atrinkti svarbiausias raktines frazes, t. y. tas, kurios paieškoje naudojamos dažniausiai. Taip pat svarbu iš kelių pagal prasmę panašių raktinių žodžių variantų (pavyzdžiui, „automobilių remontas“ ar „autoservisas“) pasirinkti tą, kuri paieškoje naudojama dažniau. Šiam tikslui naudojamas Google Keyword Planner įrankis, kuris ne tik pateiks vidutines raktinių frazių mėnesio paieškų apimtis, bet tuo pačiu ir vertingas panašių raktinių žodžių idėjas. Būtina atminti, kad gerai optimizuoti vieną svetainės puslapį galima tik pagal vieną-dvi frazes, todėl įvertinus įvairių raktinių žodžių variantų populiarumą būtina atsirinkti tik pačius tikslingiausius.

Raktinių žodžių priskyrimas vidiniams puslapiams

Sudarius galutinį raktinių žodžių sąrašą būtina juos priskirti atitinkamiems vidiniams svetainės puslapiams, kurie šioms frazėms toliau turės būti optimizuojami. Dažniausiai pačios svarbiausios raktinės frazės yra priskiriamos antraštiniam puslapiui, o visos kitos – atitinkamiems prekių ir (arba) paslaugų puslapiams. Jeigu tarp optimizavimui atrinktų raktinių žodžių yra tokių, kurie neturi šiuo metu svetainėje jiems tinkamo vidinio puslapio, sudaromas sąrašas naujų svetainės puslapių turinio papildymui.

Konkuruojančių svetainių analizė SEO optimizavimui

Konkuruojančių svetainių analizė SEO optimizavimui būtina ne tik įvertinti bei palyginti raktinių žodžių pozicijas Natūraliuose paieškos rezultatuose, bet ir pasisemti idėjų dėl tolimesnių vidinių bei išorinių SEO optimizavimo veiksmų. Atliekant konkuruojančių svetainių analizę būtina peržiūrėti ir su optimizuojama svetaine palyginti šiuos duomenis:

  • Pozicijas Natūraliuose paieškos rezultatuose pagal optimizavimui atrinktas raktines frazes.
  • Svetainių struktūrą ir informacijos išdėstymą.
  • Svetainių vidinių puslapių SEO duomenis (title, meta-description tekstus).
  • Svetainių vidinių puslapių turinį.
  • Svetainių puslapių krovimosi greitį.
  • Svetainių puslapių pritaikymą mobiliems įrenginiams.
  • Svetainių atgalinių nuorodų apimtis bei jų kokybę.
l

Susisiekite su mumis

Maloniai prašome užpildyti ir išsiųsti
pateiktą paslaugų paklausimo formą.

Kuo išsamesnę informaciją pateiksite Jūs,
tuo tikslesnį pasiūlymą pateiksime mes!

Nurodykite savo vardą ir pavardę
Nurodykite savo el. pašto adresą
Nurodykite savo telefono numerį
Nurodykite savo įmonės pavadinimą
Nurodykite savo pareigas įmonėje
Pažymėkite patogiausia susisiekimo būdą
Pažymėkite dominančias paslaugas
Įrašykite savo pranešimo tekstą